De dagelijkse dingen weer doen.

Klachten en of opmerkingen

 

Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van de door ons geleverde diensten en producten.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over een dienst, product, of over de manier waarop wij u  geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Uw klacht en/of opmerking kan u indienen via:

  • het invulformulier op de website,
  • telefonisch via 015-2570164
  • per e-mail naar info@westlandorthopedie.nl
  • per brief aan Westland Orthopedie, T.a.v. relatiebeheer, Haydnlaan 3, 2625 TP Delft.

Indien het een klacht betreft, registreert de relatiebeheerder de ontvangstdatum en stuurt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Tevens wordt binnen vijf werkdagen de klacht beoordeeld met de betrokken medewerker(s) en wordt er nagegaan of er extra gegevens beschikbaar zijn. De verantwoordelijke manager bepaalt (in overleg) binnen twee werkdagen wie de klacht afhandelt. Dit wordt op het klachtenformulier geregistreerd. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

  • analyse naar oorzaak van klacht;
  • corrigerende maatregel(en);
  • preventieve maatregel(en) ter voorkoming van nieuwe klacht.

De relatiebeheerder draagt er zorg voor dat de klacht wordt afgehandeld. Bovenstaande informatie wordt met de klant gedeeld.

klachten formulier

Geschillencommissie Zorg Algemeen

Indien u  van mening is dat het niet mogelijk is om met het ons tot een oplossing van de klacht te komen, dan kan u de klacht middels toezending van het ´klachtenformulier NVOS-Orthobanda´ de klacht indienen bij de klachtencommissie Orthopedische hulpmiddelen van de NVOSOrthobanda.

Na het ontvangen van uw klacht ontvangt u binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging.

De klachtencommissie kan besluiten om een vertrouwenspersoon toe te wijzen aan u als klant om te trachten als onafhankelijke derde de klacht op te lossen.

Mocht dat niet leiden tot het bereiken van overeenstemming kan uiteindelijk besloten worden tot een hoorzitting waarbij de voltallige klachtencommissie beide partijen horen over de ingediende  klacht. Een medicus kan als adviseur van de commissie betrokken worden bij de behandeling. Binnen zes weken doet de klachtencommissie uitspraak. Mocht u als klant zich niet neer kunnen leggen bij de uitspraak van de klachtencommissie van de NVOS, kan u beroep aantekenen bij de Geschillencommissie van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Uitleg klachtenregelement NVOS/Orthobanda

Download klachtenformulier NVOS/Orthobanda

Copyright 2024 Westland Orthopedie

Click to listen highlighted text!